วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชื่ออุปกรณ์ ไม้เท้า


ส่วนประกอบ
1.ไม้
2. เบาะ
3. น็อต
4. ยางรองไม้
วิธีการใช้งาน
เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ขา จะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในเวลาเดิน ดังนั้นในการทำกิจวัตรต่างของผู้ป่วยนั้นจะต้องเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการหกล้ม และบางครั้งเมื่อผู้ป่วยหกล้มแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองได้  เมื่อผู้ป่วยเกิดได้รับอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆแล้วไม่สามารถช่วยหรือไม่สามารถเดินเองได้เราสามารถใช้ไม้เท้าช่วยพยุงได้

การดูแลรักษา
ต้องรักษาความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานเพื่อความสะอาดและไม่ติดเชื้อโรค เช็คตรวจสภาพก่อนทุกครั้งก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ ถ้าเราสามารถเดินได้แล้วเรายังสามารถเก็บไว้ให้คนที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองได้

1 ความคิดเห็น: