วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์ย่อทางการพยาบาล
- ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    - OR ย่อมากจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
    - LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
    - OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
    - MED ย่อมาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
    - SUR ย่อมากจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
    - ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
    - OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
    - ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
    - IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
    - ENT ย่อมากจาก Ear Nose Throat แผนกที่รักษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก
    - ICU ย่อมาจาก Intensive Care Unit หออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม
    - CCU ย่อมากจาก Coronary Care Unit หออภิบาลผู้ป่วยหนักเฉพาะโรคหัวใจ

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป


    - Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก
    - Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
    - DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
    - URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
    - UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
    - DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ
    - CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

คำย่อที่ใช้ในการรักษาโรคที่ใช้กันทั่วไป

    - I&D ย่อมาจาก Incision and Drainage การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล
    - Explore lap. ย่อมาจาก Exploratory Laparotomy การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง
    - TAH ย่อมาจาก Total Abdominal Hysterectomy การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด
    - SO ย่อมาจาก Salphingo-oophorectomy การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก
    - RM ย่อมาจาก Repeat Medication การให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา
    - CPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary resuscitation การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ)
    - RR ย่อมาจาก Retain Root การรักษารากฟัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น